Zbiorowa Petycja Narodów Odrodzonej Ziemi

OBURZONY I ZROZPACZONY GŁOS NARODów ODRODZONEJ ZIEMI

ZBIOROWA PETYCJA 

My obywatele i obywatelki Odrodzonej Ziemi żądamy w imieniu zniszczonej Planety, zniszczonego i zatrutego ekosystemu, krzywdzonych i okaleczanych zwierząt, opuszczonych i traumatyzowanych dzieci, bezbronnych i bezradnych kobiet i mężczyzn, pozostawionych bez opieki osób starszych, lekceważonych obywateli całego świata poprzez wszystkie systemy korporacyjne, środowiska lobbystyczne reprezentujące elity globalistyczne odwrócenia zachowań z destrukcyjnych na budujące pokój, wsparcie, konstruktywne myślenie i rozwój, a nie upadek ludzkości. 

Nie zgadzamy się dłużej milczeć i nie dajemy swojego poparcia na wszelkie konflikty zbrojne, gdzie ludzka krew i łzy są przelewane a wmawia się nam, że zostały stworzone dla naszego dobra. Mówimy dosyć korupcji, manipulacji, mindcontrol i użyciu wszelkiego rodzaju technologii przeciwko człowiekowi na planecie Ziemia. Nie pozwalamy wykorzystywać zasobów naturalnych wbrew dobru narodu i Ziemi, stanowiących jej własność, które mają służyć polepszaniu warunków życia wszystkich obywateli Planety. Nie uznajemy żadnej wąskiej grupy elitarnej, która wykorzystuje mechanizmy korporacyjne do zawłaszczania jakichkolwiek dóbr naturalnych, ekosystemów i jednostek ludzkich traktowanych nieludzko w sposób niewolniczy w XXI wieku przez kogokolwiek na Planecie Ziemia i poza nią. 

Żądamy zachowania suwerenności i tożsamości rdzennych ludów tubylczych rozumianych jako narody z zachowaniem poszanowania dla tradycji, przodków, kultury i historycznych doświadczeń, rozumianych jako pamięć historyczna, genetyczna i dorobek cywilizacji. 

Żądamy zaprzestania wszelkich modyfikacji genetycznych i wyłączenia tajnych programów, o których nic nie wiemy na całym Świecie i we wszystkich krajach, które są wyłącznie szkodliwymi eksperymentami eugeniki – rządy mają tego świadomość, ale nikt tego głośno nie mówi. Jako młode pokolenie chcemy w pozytywny i twórczy sposób rozwiązać wszystkie problemy na Planecie rozumiane jako humanitarne i holistyczne podejście do rzeczywistości, uwzględniające wszystkie aspekty człowieczeństwa oraz realizm, a nie manipulacje Czasoprzestrzenią i wymiarami. 

Żądamy zaprzestania wszystkich działań inżynierii społecznej, która jest eksperymentem behawiorystycznym. Narody tworzą plemienne struktury rodowe i narodowe, które zawierają element humanistyczny, duchowy (naturalny), a behawioralne (globalistyczne) podejście do ludzi powoduje powstawanie struktur stadnych, bezdusznych (zdehumanizowanych, uzwierzęconych), które są sztuczne i pożądane z punktu widzenia korporacji (produkującej bioroboty z ludzi). 

Żądamy natychmiastowej zmiany kierunku polityki globalnej i socjalnej jako humanistycznego podejścia do jednostek i ekosystemu, a nie bezduszne używanie Żywych Istot i żywego ekosystemu do zaspokajania chorych, chciwych, egoistycznych i skorumpowanych wizji naszej przyszłości poprzez archaiczne metody zarządzania Żywymi Świadomymi Istotami poprzez irracjonalne i niewiarygodne systemy z dawnych czasów, które roszczą sobie prawo i uważają siebie za lepsze, by móc narzucać nierozumne i niezrównoważone zasady współistnienia na planecie Ziemia. 

My obywatele Planety jak i cały ekosystem oraz zwierzęta jesteśmy suwerennymi Istotami, które dostały życie od Źródła, podlegającymi prawu naturalnemu i wspólnie tworzącymi system Jedni jako delikatny, wrażliwy i czuły organizm humanistyczny, holistyczny i wielowymiarowy, który wymaga prawdziwej ochrony i warunków godnych do życia i zdrowego środowiska we wzajemnym szacunku. Wszyscy jesteśmy równi w obliczu potencjalnej możliwości III wojny światowej i tym samym zniszczenia wszelkich form życia na planecie Ziemia. Nigdy więcej oszukiwania ludzkości przez wąską grupę elit, zawężania dorobku naukowego i kulturowego, ukrywanie patentów, szykanowanie światłych liderów i ludzi, którzy mówią Prawdę. Bronimy tym samym wszystkie Ofiary przeszłe, teraźniejsze i przyszłe grabieżczych systemów, polityk i gospodarek korporacyjnych wszelkiej maści, skorumpowanych instytucji religijnych, politycznych i gospodarczych oraz urzędników ich reprezentujących, które niszczą od niepamiętnych czasów i zawłaszczają sobie wyłączne prawo do decydowania jednostkom o krzywdzie wyrządzonej nam wszystkim. 

Żądamy odtajnienia artefaktów, wszelkiego rodzaju kronik i dokumentów, które są własnością wszystkich ludzi na planecie Ziemia, a które mogą posłużyć za pomocne w poznaniu naszej prawdziwej historii i tożsamości jako rasy ludzkiej, a którą próbuje się sterować poprzez transhumanizm, i traktowanie nas tylko jako bioroboty lub kompost dla innych obcych ras, o których wiedzą przedstawiciele rządów, rządu światowego, władz kościelnych i politycy.

Czujemy się obrażeni, manipulowani i uznawani jako Istoty nierozumne, które nie potrafią zadbać o swoje dobro i swój dostatek. Zdajemy sobie sprawę, że będąc odsuwani od wiedzy nie mamy możliwości podejmowanie decyzji i dokonywania świadomych wyborów w obliczu niebezpieczeństwa, które dotknąć może Planetę oraz nas wszystkich. Tylko razem oraz posiadając pełną świadomość możemy pokonać wszystkie trudności związane z kataklizmami, z niebezpiecznym rozwojem cywilizacji, z destrukcją i szaleństwem przedsięwzięć i planów realizowanych na świecie, które szkodzą nam wszystkim i Planecie, a są nam przedstawienia jako zbawienne. 

My obywatele Ziemi i opiekunowie ekosystemu nie czujemy się w żaden sposób reprezentowani, ochraniani lub zabezpieczeni w jakikolwiek sposób poprzez nikczemne plany i projekty elit rządzących wdrażane systematycznie na całym Świecie, często w sposób zakulisowy, byśmy nie mogli reagować w porę. Wszystkie korporacyjne plany i projekty służą jawnie destrukcji, dehumanizacji, depopulacji i dewastacji wszystkiego, co żywe. Świadczy o tym jawnie i dobitnie eskalacja zbrojeń, a nie rozbrojenia, pogarszanie kryzysów ekonomicznych, a nie ich rozwiązywanie, rozchorowywanie ludzi, a nie ich uzdrawianie, powodowanie zubożania społeczeństwa, a nie wzbogacenie, degradacja i niszczenie ekosystemu,a nie rozkwit Planety, stresowanie całego Świata, a nie wprowadzanie pozytywnego myślenia i zachowaniu u ludzi. 

Jeżeli my jako Istoty bezradne i bezbronne piszemy tę petycję, możemy widzieć takie problemy i taką potrzebę, to prosimy, aby specjaliści do nas dołączyli, aby wspólnie rozwiązać potrzeby Planety, ekosystemu, ludzi w sposób konstruktywny, rzeczowy, prosty i przyjemny dla nas wszystkich. 

Żądamy dostępu i użycia do tego celu mediów publicznych, które zmobilizują prawdziwą rewitalizację narodu i nie będą używane do ogłupiania, stresowania, okłamywania i zdziecinnienia ludzi, którzy zamiast zmienić swoje życia, pogarszają w ten sposób własną egzystencję. Mamy dosyć ośmieszania nas jako ludzi, lekceważenia naszego potencjału twórczego i blokowania rozwoju duchowego, wzrostu gospodarczego, właściwego rozkwitu i zagospodarowania ekosystemu Planety przy użyciu prawdziwych i dostępnych możliwości, które generuje system, a przed nami je ukrywa, a tym samym pokazuje nam swoją śmieszność, swoją naiwność i bezczelność względem rasy ludzkiej, jak również bestialskie, bez zahamować, niszczycielskie zapędy względem jakiejkolwiek formy życia, która pragnie żyć i potrzebuje do tego godności i szacunku. 

Prosimy o dołączenie wszystkich Istot w imieniu których te słowa są wyrazem świadomego zrozumienia wszystkich zagrożeń życia w obecnej sytuacji i czasie. Urodziliśmy się po to, żeby żyć i się rozwijać, wzajemnie sobie pomagać, a nie być traktowanym jako ludzie jak stado bydła, jako biologiczny materiał genetyczny, jak bioroboty, jacykolwiek niewolnicy, Nikt i nic nie będzie się dłużej nad nami znęcało w żadnej formie widzialnej i niewidzialnej. 

Kierujemy tę petycję do wszystkich żywych mądrych i racjonalnie myślących Istot. Szukamy wsparcia i chcemy przywrócić odwagę do zmiany życia na lepsze na całej Planecie dla wszystkich, a jak Istoty rozumne nie uznajemy pod żadną postacią przywilejów, które zawłaszczyły sobie elity, by nam rozkazywać, by nas dzielić, skłócać i oddzielać nas od Źródła życia w jakikolwiek możliwy sposób, widzialny i niewidzialny. 

Czas wyraźnie i głośno przerwać zmowę myślenia i zburzyć mur obojętności dla dalszych losów cywilizacji ludzkiej i Planety Ziemi, za którą czujemy się odpowiedzialni, Razem pokonamy wszystkie problemy i razem rozkwitniemy. Nikt nie może nam zabrać prawa do odpowiedzialności za obronę życia naszego i naszej Planety w obliczu jawnej zabawy nami i Planetą poprzez żartobliwe podejście do nas i do losu Ziemi. 

Humanizm to inteligencja rasy ludzkiej, która jest dziedziczona i nie potrzebuje żadnych ingerencji transhumanistycznych. Nie pozwalamy by nas zagłuszyło AL i sztuczna inteligencja pod każdą postacią do naszego biologicznego życia i ekosystemu.  Tym samym wybaczamy wszystkie pomyłki naszych przodków, obecnych uzurpatorów, którzy w naszym imieniu podjęli te nieodpowiedzialne decyzje, ale wybaczając, rozkazujemy, by natychmiast zaprzestano nazywania czymś najważniejszym sztucznej inteligencji, to jest niegodziwość. Programistą jest człowiek, a maszyna ma służyć mu pomocą, ułatwiając egzystencję. Jeżeli maszyna jest szkodliwa i chce rządzić rasą ludzką jest przez nas traktowana jako narzędzie programu depopulacji. 

Nakazujemy wprowadzenie wszelkich naturalnych metod, które są dostępne jako naturalny proces regeneracji zgodnych z biosystemem natury ludzkiej, która jest najwyższa i nadrzędna na naszej planecie.

Głos Narodów, Odrodzonej Ziemi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.