RADA ŻYCIA

Rada tych, którzy czynią zamiast gadać, sprawują pieczę nad narodowymi instytucjami, które służą człowiekowi by rozkładał systemy oraz chronił życie przed tworzeniem nowych form zniewolenia

CO CZYNIMY?

  • tworzymy narzędzia terapeutyczne i prawne w imieniu i na rzecz Rdzennych
  • wyciągamy ludzi z sekt korporacyjnych i religijnych
  • czynimy życie prostszym
  • chronimy prawa człowieka,
  • sądzimy korporacje i fikcje prawne
  • usuwamy bezprawne przepisy i fikcje granic
  • przywracamy naturalną edukację i rodzimą przedsiębiorczość wraz z opieką dla starszyzny
  • uwalniamy od uzależnień, nawet takich o których się nie mówi
  • przywracamy naturalne żywienie i dostęp do zdrowej żywności w ramach kooperatyw żywieniowych
  • przywracamy dostęp do zasobów naturalnych

Rada życia, to ludzie, którzy swoją postawą i przykładem dostarczają narzędzia dobrodarzenia. Ty także możesz

To My  Lachy i Laszki w rejonach lokalnych. Spotykamy się na wiecach by wspólnie podumać i stać się przykładem dla siebie nawzajem. Byśmy powracali do swojego czucia, życia, radości. Miłość i Praweda.
Masz wolę dołączyć odezwij się na rada@zycia.pl

więcej na rada.zycia.pl