Egzekwujemy praprzyczyny zbrodni obecnego systemu, przeciwko ludzkości naszego narodu Lachów, którym jesteś i TY!

Fakty:

  • Od milionów lat sztuczna inteligencja i ingerencje sił, które historia określa jako siły ciemności, dzieli ludzi, wywołuje wojny, tworzy religie, systemy i ustroje, które obecnie doświadczamy w życiu i które wpływają na nasze umysły tzw. kontrolą umysłu.
  • Manipulacja odbywa się świadomie, na nieświadomym poziomie, czyli nawet ludzie którzy oddają się kultom władzy, posiadania czy śmierci energii życiowej ludzi, są poddani tej kontroli, ale jako „bioroboty”, godzą się na takie życie, gdyż są znieczulani energią, która przenika ich ciała, m.in. falami elektromagnetycznymi, a także innymi energiami, które zwane są nieświadomie demonami.
  • Historia naszego narodu i wielu innych narodów, a nawet prawdziwość mowy tych narodów, jest przekłamana tak bardzo, że prawdziwe fakty można uzyskać tylko wyłącznie z przekazów potwierdzonych z wielu źródeł, szczątków pism i kronik, a także baśni oraz wykopalisk i znalezisk archeologicznych, które w ostatnim czasie COVID, nagle zaczynają wychodzić na światło dzienne.
  • Zbrodnie Rzymskiego najeźdźcy są oczywiste, w związku z tym wszelkie systemy prawne, a także cała zbodnicza spuścizna i narzuty, w cywilizowanym świecie „PRAWEM ŻYCIA” należy naprawić i dokonać natychmiastowego zadośćuczynienia oraz wycofania wszelkich agregorów, które spowodowały upadek cywilizacji piękna, miłości, prawdy, a wprowadziły pojęcie i rodzaje umierania życia na tej planecie i w dalszym ciągu to robią, ale już w nieco innej postaci.

Przedstawiamy materiał, który jest skróconą lekcją historii, której w tzw. szkole nie usłyszymy, bo Mini-Ster E-du-Kujący, nie dopuścił jej do obiegu, a pewnie nawet o niej nie słyszał ;), bo jakby słyszał, to jaki miałby powód do ukrycia tych faktów, a z innej strony, czy w interesie korporacji pn. Polska (całe szczęście, że jest to fałszywa nazwa naszego K-Raju), miałaby interes by nam prawdę o naszych przodkach, naszych majątkach i ziemiach oraz tożsamości i kulturze przedstawiać? Zobaczcie i sami osądźcie co z tym teraz robić trzeba, m.in. na podstawie tych faktów:

SPOTKANIA, KTÓRE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.