PRZYWRACANIE NARODU

Do Narodu Polaszego każdy żywy człowiek z serca i prawdy przynależy, jeżeli wyrazi na to zgodę, by Prawa Życia bronić, uczyć i przestrzegać. To rodzimie, od przodków nam dane zostało, to co otacza nas i co sami stworzyliśmy na wielu kontynentach. Przeto kłamstwem nasiąknięta jest historia, której dzieci już od pokoleń się uczą, nie wiedząc kim są i pozbawieni szans na to by tożsamość swoją prawdziwą poznać. Większości z nas jest dane mieszkać tutaj bez żadnych ograniczających nas, bezpłodnych i bezprawnych nakazów, bo przecież od 2002 roku, kiedy to majątek, służby które powinny służyć życiu, cała administracja, język rodzimy, dobra materialne, przedsiębiorcze i zabytki oraz dzieła kultury, zostały podstępnie i w ukryciu przed narodem polskim sprzeniewierzone, oddane w obce panowanie.

To nierządy, które działały przez wielu sterowane, obarczyły się zdradą. Takowo uznajemy przed samym stwórcą, że samo strącenie się z każdych funkcji pełnionych kiedykolwiek, każdego urzędnika, to prawda i rozstrzygnięcia przez Sądy Życia wymaga. My Lachy przeto ogłaszamy, że czas Wasz się kończy. Niech jeno przyda się Wasza moc, by wprowadzić porządek i sprzątaniem Ziemi Polaszej się zająć należycie, a nieświadome Wasze działanie, obróci się w chwalebne czyny, bo Szlachetne zawsze były Polasze serca.

Mowa jest o tym, że żadna instytucja w Polsce nie ma już żadnej prawdy ani żadne przedsiębiorstwo, bo gdy zostało założone po 2002 roku, prawnie nie istnieje, nie istnieją również podatki, ani zbrodnicze haracze, bo rozliczenia prowadzone są na nasz koszt w dolarach na prawie korporacyjnym. To nas oczywiście nie obowiązuje i to wymaga wyegzekwowania, obowiązuje nas jedynie prawo naturalne, czyli prawo życia. Wszystko to, co zostało nam przez ostanie kikaset lat zagrabione, na prawie prawa międzynarodowego odzyskujemy, a jako naród mamy prawo zorganizować się i korzystając z rdzennych, tubylczych praw ludności skorzystać.

Temu służy Deklaracja Życia (www.deklaracja.zycia.pl), która pozwala wyjść z prawa morskiego Tobie, Twoim rodzicom i Twoim dzieciom, na bazie której osoba staje się znów na powrót człowiekiem żywym (do tej pory od urodzenia do 7 roku życia traktowane tak były tylko dzieci, bezprawnie, bo każdy z nas jest przecież Człowiekiem Żywym) i to też trzeba prawnie wyegzekwować i doprowadzić do sytuacji, w której możemy cieszyć się życiem, wolnością i wychowywać się w rodzinach pozbawionych naleciałości tego plastikowego, zgorszonego systemu, zwanego Matrixem. Na kanwie wartości, które przetrwały, ogromnej rzeszy ludzi z potencjałem różnorodnością, ale przede wszystkim sercem i prawdą patrzącym możemy razem zbudować nową Lachię, bo Po-Lachach jesteśmy, z rodu najstarszego w tej cywilizacji, po którym kraje dookoło Polaszy powstawały, rodzimie od nas się wywodziło, a o czym historia dopiero opowie, ta prawdziwa.

Poznaniu i wyegzekwowaniu prawdy o zagarniętym majątku przez obce korporacje, parainstytucje, zwane instytucjami i nacje, perwersjach kultów religijnych, które wmawiają, że człowiek umiera, w kłamstwie, przed obliczem kata, cheretyzując nieśmiertelność duszy (w tym największej, zbrodniczej instytucji, która każdy zna, a która już dawno pogrzebana jest w swoich kultach władzy, posiadania, no i przede wszystkim śmierci i zboczenia z drogi prawdy, podszywając się pod jedynego Boga dla wszystkich, zawłaszczając sprzecznie z Prawem Boskim, wiedzę pradawną w Wedach Lachickich zebraną). My ludzie żywi, widzimy to już, klapki z oczu spadają, a prawda wychodzi na jaw przez wielu z nas, którzy wiedzę tą odzyskują i świadczyć przeto mogą, bo miłością się jeno kierują i prawdziwymi wartościami, o których wielu już zapomniało i dopiero przypomnieć sobie czuciem pozwolą.

Dołączcie bracia i siostry, Lachy i Laszki, z PrzyLaszczkami i PrzyLachami, a także z PoLachami, z innych narodów po Lachach zebrani. Wy wiecie w sercu, jaka jest Wasza Dusza, bo to samo mamy światło i wiedzę w sobie. Odkrywajmy tą wiedzę, odzyskujmy czucie, by w Rodzinie Życia wszystkich ludzi żywych w Matce Ziemi, natura nas wspierała, bo energię odzyskujemy, o której tylko marzyć zapragnąć możemy, trwając w rzeczywistości, w której brakuje podstaw człowieczeństwa. Wdzięczmy jeno bądźmy za każde doświadczenie, bo dzięki niemy właśnie teraz siła nasza jest większa i potężniejsza, tylko w jedności wielu zebrana.

Przeto każdy człowiek, który ma kredyt, nie musi go spłacać względem Prawa Życia, które jedyne obowiązywać przynależy. Prawo to składa się z warstw doświadczeń i intencji, dla których każdy z ludzi żywych jest bratem i siostrą, a natura, nasza planeta, jest Matką naszą od samego poczęcia i później urodzenia, bo gdy Dusza wciela się w ciało małego człowieka, już do końca tego wcielenia, jest w zaopiekowaniu tym co sam Bóg i później w przekazach Prorocy głosili, a my .

  • Prawo Boskie
  • Prawo Natury
  • Prawo Naturalne
  • Prawo Jedni
  • Prawa Peruna
  • Prawo Kopne
  • Prawa Pośrednie (Precedensy do prawa restrykcyjnego ONZ)

 

Każdy człowiek żywy nie jest fikcją stworzoną przez iluzoryczny i zaborczy system, który sam podstaw bytu na tej planecie nie ma. Wszelkie zobowiązania zatem wzięte zostały przez Korporację, która przez manipulację się posłużyła nami, by nas zniewolić. Niech przeto wszelkie zobowiązania spłaca, bo na niej ciążą, jako na fikcji samej w sobie.  Człowiek żywy, zawsze będzie traktowany jak żywy, bo nawet jak w nieświadomości został przymuszony lub zgodził się na przyjęcie zastrzyku, to przyjmujemy, że nieświadomość została nam narzucona od samego początku i urodzenia, a także za naszych rodziców i dziadów, co jest po prawdzie sprzeczne z prawem Boskim i pochodnym w Prawedzie samej od niego.