PIERWOTNE PLEMIONA

Świat jest obecnie w okresie przejścia próby czasu i wartości, dlatego wracamy do podstaw, czyli do pierwotnych korzeni i filarów naszego pochodzenia. Jako jeden z ludów tubylczych, który pierwotnie zamieszkiwał tereny, my Lachici

 

Aborygeni – obszar Australii

  • Andamanie – Ludy te żyły i mają korzenie na swoich wyspach. Przez wiele tysięcy lat, struktura społeczeństw tych plemion, a także języków, pozostawała nienaruszona przez wpływy z zewnątrz. Istnienie plemion na wyspach, było faktem długo znanym morskim potęgom i handlarzom Południowej i Południowo-wschodniej Azji. Warto również wspomnieć, że kontakty z nimi były bardzo rzadkie i bardzo często nie prowadziły do pokojowych rozwiązań.
  • Aztekowie
  • Eskimosi
  • Gurkhowie
  • Hotentoci
  • Keczua
  • Inkowie
  • Lachici –
  • Majowie
  • Pigmeje