BEZPRAWNE NAJAZDY RZYMSKIE

Lachici zawsze byli pokojowym narodem, wskazują to liczne dokumenty i wnieśli ogromny wpływ na kultury i tożsamość niemal wszystkich obszarów świata. Jako dziedziczący po przodkach, obudziliśmy się i sprawiono byśmy nie rościli sobie praw, nie czuli się nawet lachami, polachami, a tylko jakimiś Polakami, którą to nazwę nam nadano.

Ciemiężony naród, który kiedyś stanowił kolebkę cywilizacji (ponad 10700 lat), pozbawia się tożsamości, wymazuje się nasza kulturę rdzenną z kart historii, pytam się JAKIM PRAWEM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – przez ród bratobójców, morderców i spiskowców napadnięty?

Wracamy, bo BYLIŚMY, JESTEŚMY, BĘDZIEMY !!!!

Kościół KATA LICE, w swej nazwie dokładnie wskazane jest oznaczenie LICE (twarz kata), gdzie papież JAN 13, to nastolatek, który zasłynął m.in. gwałtami, morderstwami, a kolejne nasze doświadczenia były związane z wykorzenieniem i zmianą języka na hipnotyczny, inkwizycjami, najazdami krzyżackimi, mordami i prześladowaniami w średniowieczu, a także zbrodni patriarchatu, matriarchatu,  na tle energii męskiej, rodziny, wyjaławianiu energii mężczyzn oraz przyzwoleń na tle seksualnym i kobiet narodu. Zahipnotyzowano nas językiem, biedą przykuto do realiów, a lennem i poddaństwem narzuconym siłą i lennem, zniewolono.

Przedawnienia zbrodni człowieka nikt nie ma prawa ustanawiać. Rozliczenia powojenne dokonywane bezprawnie, bo w spisku nie są w żaden sposób wiążące, a jeżeli mówimy o zbrodniach dokonanych na cywilizacji ludzi, możemy jako rdzenni cofnąć się do prawdy, która zawsze wyjdzie na jaw.

Naszych przodków szanujemy, bo szlachetnymi byli ludźmi, a jeżeli podupadliśmy lub pokazano nas w sposób uwłaczający, to pokażemy jak to się w dziejach naszych i starożytnych stało i w jaki sposób banda morderców, kłamców, złodziei porzymskich, tego dokonała za pomocą kościoła katolickiego, granic, najazdów, dzielenia nas z naszymi braćmi, zmianę języków, dokonywania  mordów, spisków, grabieży i fikcji oraz indoktrynacji.

Tak właśnie miało to miejsce po najazdach rzymskich. Napaść na lud pokojowy z użyciem podstępnych technik, a później wynaradawianie jest zbrodnią ludzkości i dlaczego jako dziedzice tych ziem, gdy nasi przodkowie byli szlachetnymi ludźmi, mamy o tym nie mówić? To zbrodnia i już i prawo do ogłoszenia tego na polu międzynarodowym, z żądaniem całkowitego:

  • przekazania wszelkich naszych artefaktów i zbiorów z Watykanu, założonego przez mordercę ROMULUSA (wg. legendy bratobójcę), na miejscu CYRKU NERONA
  • wycofania wszelkich służb kościelnych (choć sami tego dokonamy, łącznie z obnażeniem rytuałów, które są używane wraz z wprawianiem ludzi w hipnozę, lęk, kłamstwo i fikcję praz podszywanie pod prawdziwą wiarę naszych przodków, podszywanie się pod przekazy wedyjskie, z których powstała tzw. pismo święte, a także zbudowanie świątyń poświęconych antychrystowi, mumifikowaniu ciał w trumnach i ich krzyżowaniu w celach rytualnych oraz podszywanie się pod święta, zbieranie danin i inne ciemne obrzędy i mordy w klasztorach)
  • przyznania i obnażenia wszelkich krzywd, które kościół katolicki wyrządził, wraz z odszkodowaniami dla narodu LACHÓW, na podstawie śledztwa międzynarodowego.
  • oddanie wszelkich majątków, łącznie z zapewnieniem im lenna nałożonego na Watykan, które gwarantowało będzie ich utrzymanie na czas nieoznaczony.
  • to tylko początek.