Kim jesteśmy?

Jesteśmy Prawedą, Miłością i Rodziną – Rdzennymi tej Ziemii

Odgrzebujemy prawdziwe podłoże, na którym oparta jest Polska i Świat. Do prawideł i dokumentów Naszej wspólnej historii.

Jako Rada Życia:

  • tworzymy narzędzia terapeutyczne i prawne w imieniu i na rzecz Rdzennych
  • wyciągamy ludzi z sekt korporacyjnych i religijnych
  • czynimy życie prostszym
  • chronimy prawa człowieka,
  • sądzimy korporacje i fikcje prawne
  • usuwamy bezprawne przepisy i fikcje granic
  • przywracamy naturalną edukację i rodzimą przedsiębiorczość wraz z opieką dla starszyzny
  • uwalniamy od uzależnień, nawet takich o których się nie mówi
  • przywracamy naturalne żywienie i dostęp do zdrowej żywności w ramach kooperatyw żywieniowych
  • przywracamy dostęp do zasobów naturalnych

Nie ma na to zgody. Polacy mają o wiele bogatszą historię, państwa korporacyjne nigdy nas nie interesowały, dla Polaków liczył się honor i Praweda, która wytyczała prawidłowy kierunek.

Polacy to istoty ze specyficzną energią, której nawet zabory nie zdołały zniszczyć. Lachici byli podstawą budowania się krajów europejskich, to łączy nas z innymi krajami, jednak słowo Lach znaczy dużo więcej dla innych narodów, choć my Polacy sami o tym nie wiemy 🙂.

Są takie słowa w j. polskim, które przeczą pierwotnemu językowi, bo zostały wprowadzone sztucznie np. słowo „bezpiecznie” (czyli bez Pieczy = Opieki).

Cześć Bracie / Siostro,

Cześć (czyli najwyższa Sława